+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   Er is steeds meer aandacht voor de termen luchtkwaliteit en binnenmilieu. Maar zijn deze termen hetzelfde of betekenen ze allebei iets anders? Hoe beïnvloeden ze de gezondheid en wat kan je er aan doen?

   Wat is luchtkwaliteit

   Ondanks dat men vaak denkt dat luchtkwaliteit en binnenmilieu twee dezelfde dingen zijn, is dit toch niet het geval. Wanneer we het over luchtkwaliteit hebben, gaat dat over hoe gezond de lucht is. Dit kan zowel de buitenlucht of de binnenlucht omvatten. Hoe gezond de lucht is, is afhankelijk van de samenstelling van de lucht. De lucht die wij inademen bestaat uit vele stoffen. De belangrijkste zijn stikstof, zuurstof, waterdamp en koolstofdioxide. Zonder deze stoffen is er geen leven mogelijk op aarde. De lucht bevat naast deze stoffen ook verontreiniging zoals fijnstof, rook, microben, vluchtige organische stoffen en uitlaatgassen.

   De aan- of juist afwezigheid van bepaalde stoffen en de concentraties waarin deze stoffen voorkomen bepalen de kwaliteit van de lucht. Wanneer één van deze waarden afwijkt van de norm, moet er actie worden ondernomen.

   Bij het bepalen van de luchtkwaliteit wordt gekeken naar:

   • Stof
   • Fijnstof (PM10, PM2.5, ultrafijnstof PM0.1, zoals verkeersuitstoot)
   • Microbiologische verontreinigingen (zoals virussen, bacteriën, schimmel, sporen en pollen)
   • Vluchtige organische stoffen en geuren (VOS, b.v. dampen van verf, schoonmaakmiddelen, verstuivers)
   • Relatieve luchtvochtigheid (hoeveel vocht er in de lucht zit)
   • Temperatuur

   Wat is het binnenmilieu

   Het binnenmilieu betreft het milieu in een binnenruimte. Dit kan een gebouw of zelfs voertuig zijn. Aspecten die het binnenmilieu en de comfortbeleving beïnvloeden zijn:

   • Luchtkwaliteit
   • Luchtstromen (tocht)
   • Lichtintensiteit
   • Geluid

   Zoals te zien is, is het binnenmilieu afhankelijk van vele aspecten. Wanneer één of meerdere van deze aspecten niet aan de norm voldoet, wordt de gezondheid van het binnenmilieu en de comfortbeleving aangetast. Dit kan kleine gevolgen hebben, maar kan men ook ziek maken.

   Invloed van luchtkwaliteit en binnenmilieu op de gezondheid

   Als de luchtkwaliteit in disbalans is, door een verhoging of verlaging van de aspecten die de luchtkwaliteit beïnvloeden, kan dit de gezondheid beïnvloeden. In welke mate de luchtkwaliteit en het binnenmilieu een persoon beïnvloed, is per persoon afhankelijk.

   Fijnstof

   Het is wetenschappelijk aangetoond dat fijnstof gezondheidsklachten kan veroorzaken variërend van een loopneus tot een verminderde longcapaciteit en zelfs kanker. Voor fijnstof geldt: hoe minder hoe beter. Zelfs blootstelling aan fijnstofconcentraties onder de WHO norm (wereld gezondheidsorganisatie) heeft een negatieve impact op de gezondheid.

   Microbiologische verontreinigingen

   Dit omvat onder andere virussen, bacteriën, schimmel, sporen en pollen. Deze verontreinigingen maakt men ziek. Dit geldt voor iemand die gezond is, maar ouderen, zieken en baby’s zijn hier nog vatbaarder voor. Voor microbiologische verontreinigingen geldt: hoe minder hoe beter. Het verwijderen van deze verontreinigingen uit de lucht zal een contactbesmetting niet tegengaan.

   Vluchtige organische stoffen

   Deze dampen beïnvloedt een ieder die hier mee in contact komt. Hoe hoger de concentratie, hoe groter de gezondheidsklachten. De klachten zijn stof-afhankelijk en kunnen variëren van een milde hoofdpijn tot zelfs bewusteloosheid. Voor vluchtige organische stoffen geldt: hoe minder hoe beter.

   Relatieve luchtvochtigheid

   De aanwezigheid van te veel vocht in de lucht kan de gezondheid van de mens aantasten. Wanneer het te vochtig is, wordt schimmelgroei gestimuleerd. De overdracht van virussen kan bij een te hoge of te lage luchtvochtigheid tevens gestimuleerd worden. Daarnaast heeft een te vochtige of te droge lucht een grote impact op de comfortbeleving van de ruimte. Voor luchtvochtigheid geldt: de luchtvochtigheid moet niet te laag of te hoog zijn.

   Temperatuur

   Een temperatuur die in disbalans is, kan een stimuli zijn voor microbiologische groei. Tevens zal een te hoge of te lage temperatuur de comfortbeleving van de ruimte aantasten. Voor temperatuur geldt: de temperatuur dient niet te hoog of te laag te zijn.

   Luchtstromen

   Wanneer men op de tocht zit of de ruimte slecht geventileerd wordt, wordt de comfortbeleving van de ruimte aangetast. Daarnaast zal bij een slechte ventilatie de luchtkwaliteit van de ruimte worden aangetast. Denk hierbij aan het oplopen van CO2 concentraties en een daling van zuurstof.

   Lichtintensiteit en geluid

   Een te hoge lichtintensiteit/geluidsoverlast of te lage lichtintensiteit beïnvloedt de comfortbeleving van de ruimte. Vindt een balans waarbij men comfortabel kan werken en wonen.

   Wat u kunt doen ter verbetering van de luchtkwaliteit en het binnenmilieu

   Lees de tips hoe u de luchtkwaliteit en het binnenmilieu zelf kunt verbeteren.

   • Fijnstof
    Ventileer op tijden die buiten de spits vallen. Vermijdt binnen roken/wierrook branden en pas, indien niet reeds aanwezig, luchtreiniging toe.
   • Microbiologische verontreinigingen
    Ventileer in het pollen seizoen in de ochtend en in de avond of bij voorkeur na regen. Pas luchtreiniging toe indien dit nog niet aanwezig is.
   • Vluchtige organische stoffen
    Zorg wanneer u binnenshuis werkt met stoffen die dampen veroorzaken (denk aan verf, schoonmaakmiddelen etc.) voor voldoende ventilatie en werk bij voorkeur buiten met deze stoffen. Wanneer deze dampen van buiten naar binnen komen, ventileer dan wanneer de concentratie op zijn laagst is. Pas bij standaard hoge concentraties luchtreiniging toe voor het verwijderen van deze stoffen uit de lucht.
   • Relatieve luchtvochtigheid
    Ventileer regelmatig de gehele ruimte/ het gehele gebouw. Ventileer niet alleen in de zomer, maar ook zeker in de winter. De luchtvochtigheid is tijdens de winter in binnenruimtes vaak te laag.
   • Temperatuur
    Stel de thermostaat correct in en onderhoud het ventilatiesysteem/de luchtbehandelingskast (LBK) regelmatig.
   • Luchtstromen
    Richt het ventilatiesysteem zo in dat niemand direct op de tocht zit. Onderhoud het ventilatiesysteem / LBK regelmatig zodat u gegarandeerd bent van een constante toevoer van schone lucht.
   • Lichtintensiteit en geluid
    Zorg voor goede zonwering, genoeg en niet te felle lampen en geluidsdempingsschermen wanneer dat toepasselijk is.

   Bent u onzeker bent over de luchtkwaliteit of uw binnenmilieu, neem dan contact met ons op voor luchtkwaliteitsmetingen en een persoonlijk optimalisatieadvies.

    

   Terug naar het nieuwsoverzicht