+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   PBLDe Europese Commissie heeft een voorstel voor een strikter luchtkwaliteit beleid ingediend. Het resultaat van deze maatregelen levert meer welvaartswinst op dan dat het kost (jaarlijks €410 miljoen kosten tegenover de voordelen van €720 miljoen). Dit is berekend door het Nederlandse Planbureu voor de Leefomgeving (PBL).

   Volgens het PBL heeft het verplicht reduceren van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen onder andere als resultaat:

   • Levensduurverlenging van alle Nederlandse inwoners van ongeveer een maand, voornamelijk door de verlaging van fijnstof
   • Levenskwaliteitverhoging van voornamelijk mensen die lijden aan ademhalingsproblemen en astma
   • Productiviteitverhoging op het werk
   • Een verhoging van de soortenrijkdom in de Nederlandse natuur
   • Een verlaging van de stickstof concentraties
   • Hogere baten en lagere kosten

   De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend voor het reduceren van de hoeveelheden zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, niet-methaan vluchtige organische stoffen en fijnstof. Deze reductie is gebaseerd op de concentraties van voorgenoemde stoffen in 2005. Elke stof moet met een bepaald percentage gereduceerd worden voor 2030.

   Het PBL gelooft dat de fijnstof reductie verhoogd moet worden van 38%, zoals voorgesteld wordt door de Europese Commissie, naar 52% om het verschil in wat beide partijen als startwaarde beschouwen te compenseren.

   VFA Solutions kan met onze luchtreinigers een reductie in fijnstof en vluchtige organische stoffen realiseren. Door gebruik te maken van onze luchtreinigers zullen deze luchtvervuilingen met 95-99% afnemen. Dit kunt u realiseren door luchtreiniging in een enkele kamer of in uw ventilatiesysteem toe te passen. Bekijk onze producten of neem contact met ons op voor meer informatie.

   Lees het volledige rapport (PDF, 2MB) geschreven door het PBL in samenwerking met het RIVM en de ECN.

   Terug naar het nieuwsoverzicht