Op 4 juni vindt bij Ravebo in Brielle (NL) een seminar plaats dat zich richt op het binnenluchtklimaat en luchtkwaliteit. Ravebo is gespecialiseerd in het verstrekken, onderhouden en calibreren van hoogstaande technische instrumenten en onderdelen. VFA Solutions zal een van de sprekers zijn op het seminar. Onze R&D manager Vincent Vons, zal informatie verstrekken over aereosolen, de risico’s en de invloed op binnenluchtkwaliteit.

De overige sprekers zijn Fenna de Boer van Tinguely Xperts, Tim Beuker van BBA Binnenmilieu, Giulio Certo van LSI-Lastem, Piet Jacobs van TNO en Achim Edfelder van Grimm-Aerosol Technik.

Wanneer u wilt deelnemen aan het seminar, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

9.00
Ontvangst en introductie

9.30
Preventie: betrek de adviseur tijdig!
Mw. Fenna de Boer, Tinguely Xperts

tinguely

10.15
Binnenmilieu in relatie tot “Het Nieuwe werken”: welke problemen ontstaan en wat zijn mogelijke oplossingen.
Dhr. Tim Beuker, BBA Binnenmilieu

BBA

11.00

Koffiepauze

11.15
Thermisch comfort & binnenluchtkwaliteit, mogelijkheden van monitoring
Dhr. Giulio Certo, LSI-Lastem
LSI

12.00

Lunch

13.00
Aerosolen, risico’s en invloeden op de binnenluchtkwaliteit
Dhr. Vincent Vons, VFA Technology
VFA

13.45
Fijnstof/PM2.5 meten, en dan….: een meetprotocol
Dhr. Piet Jacobs, TNO Energie, Comfort & Binnenmilieu
TNO

14.30

Koffiepauze

14.45 Measuring aerosols and PM fractions accrate online.
Dhr. Achim Edfelder, Grimm-Aerosol Technik
grimm

15.30
Einde

Terug naar het nieuwsoverzicht