+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   Schadelijke gassen en stofdeeltjes in magazijnlucht

   ASRPA L-C

   • Probleem: Schadelijke gassen en stofdeeltjes in magazijnlucht
   • OplossingASPRA L-C
   • Resultaat: Gezonde, veilige en schone werkomgeving voor werknemers

    

   Probleembeschrijving

   Één van onze logistieke klanten beschikt over een warenhuis waar medische goederen worden opgeslagen. Dit warenhuis heeft een oppervlakte van 3.600 m² / 41.040 m³. De producten die in het warenhuis zijn opgeslagen, scheidden verschillende gassen uit tijdens transport, opslag en verwerking. Deze gassen zijn afkomstig van de middelen die gebruikt worden om medische goederen te ontsmetten. Echter is aangetoond dat deze gassen bij inademing kanker kunnen verwekken. Er was dan ook behoefte aan een veilige werkomgeving, stofreiniging en een onderdruk controle zodat luchtvervuiling uit het magazijn niet door de gehele faciliteit kan verspreiden. Aanvullend zorgt het stof in de lucht voor veel stofophoping op de producten. Dit dient tevens tegengegaan te worden.

    

   De oplossing

   VFA Solutions heeft luchtreinigers op verschillende locaties bij de klant geïnstalleerd, van de loading docks tot aan de inkomende en uitgaande gebieden, VAL / VAS gebieden en opslag secties.

   VFA Solutions heeft de ASPRA L-C luchtreiniger aangepast om een hoge filtratie efficiëntie te verkrijgen voor specifieke vluchtige gassen, die breed gebruikt worden voor het ontsmetten van medische goederen, maar tevens slecht zijn voor de gezondheid bij inademing (kankerverwekkend).

   Daarnaast heeft VFA ventilatiesystemen geïmplementeerd, zodat er onderdruk in het magazijn gecreëerd werd en er geen lucht uit het magazijn naar de rest van de faciliteit kan doorstromen.

    

   Het resultaat

   De implementatie van ASPRA luchtreiniging heeft ervoor gezorgd dat er een veilige en schone werkomgeving is gecreëerd. Metingen op locatie ondersteunen de snelle en betrouwbare verwijdering van luchtverontreinigingen zoals Vluchtige Organische Stoffen (VOC) en fijnstof (PM). Aan veilige binnenlucht standaarden en beroepsmatige blootstellingslimieten wordt altijd gemakkelijk voldaan. Aangezien de luchtverontreinigingen niet in contact komen met buitengebieden, maar veilig worden gevangen door de VFA luchtreinigers, wordt deze oplossing als zeer duurzaam gelabeld en is daardoor ook voordelig voor het milieu.