+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   Renovatie en Verbouwing – Aspergillus sporen

   Aspergillus uitbraak bij verbouwing/renovatie

   Bij constructie en renovatie projecten in of nabij ziekenhuizen komen vaak schadelijke lucht gedragen deeltjes, biologische verontreinigingen en gassen vrij. Schadelijke virussen en bacteriën hechten gemakkelijk aan deze luchtverontreinigingen en worden vervolgens gemakkelijk ingeademd door patiënten. Dit is bijzonder gevaarlijk voor patiënten met een verminderde weerstand.

   Ondanks verschillende maatregelen, zoals het verbieden van interne stortkokers, verspreiden deze ziekmakende deeltjes zich snel door het ziekenhuis door de bewegingen van bezoekers en medewerkers, door lucht in de liftschachten en door lucht in het ventilatiesysteem.

   Een Aspergillus uitbraak is een vaak voorkomende en zeer gevaarlijke uitbraak tijdens en na constructie en renovatie projecten. Onderzoek toont daarnaast aan dat Aspergillus een directe link heeft met luchtkwaliteit. Een slechte luchtkwaliteit en een aspergillus uitbraak is niet alleen schadelijk voor de patiënten, maar ook voor de reputatie van het ziekenhuis en de bijkomende kosten naar aanleiding van sluiting of infectiebestrijding.

    

   ASPRA L Mobile

   VFA Solutions heeft in een Nederlands ziekenhuis mobiele ASPRA Recirculatie toegepast, zodat stofdeeltjes, fijnstof, ultrafijnstof en microbiologische verontreinigingen uit de lucht verwijdert worden. De luchtreiniger werd ingezet daar waar er werkzaamheden uitgevoerd werden, zodat de patiënten schone en veilige lucht inademden.

    

   Aspergillus uitbraak voorkomen

   De implementatie van ASPRA luchtreiniging heeft ervoor gezorgd dat de patiënten schone en veilige lucht kunnen inademen tijdens constructie en renovatie werkzaamheden. Hierdoor kunnen zij zich richten op herstel en wordt de kans op een infectie opgelopen door werkzaamheden in het ziekenhuis enorm gereduceerd.