Logistieke projecten

Directie, medewerkers en bezoekers lopen in logistieke centra gezondheidsrisico’s op wanneer de binnenluchtkwaliteit slecht is. Schone en veilige lucht voorkomt gezondheidsrisico’s, de verspreiding van geuren en deeltjes, reduceert de ontgastijd en zorgt ervoor dat u voldoet aan de arbowetgeving.

VFA Solutions heeft ervaring met luchtreiniging in de logistieke sector. Wij hebben verschillende projecten uitgevoerd voor een breed spectrum aan potentiële en bestaande luchtkwaliteitsproblemen. Onze luchtkwaliteit oplossingen zijn zowel voor preventie als controle ingevoerd.

Een kleine greep uit onze logistieke projecten:

Loading dock – Containers ontgassen

Projecten Loadingdock VFA SolutionsProbleem:  Ontgastijd van containers reduceren
Oplossing: VFAbsorber en vFAN
Resultaat:  Hoge kostenbesparingen door reductie van ontgastijd
[read more=”LEES MEER” less=”LEES MINDER“]

Probleembeschrijving

Één van onze klanten in de logistieke sector was op zoek naar een oplossing voor de reductie van de ontgastijd van zijn containers. De containers moesten ontdaan worden van schadelijke gassen voordat ze gelost konden worden in het magazijn. In de startsituatie werden de containers opengezet zodat deze konden ontgassen. Dit kostte echter veel tijd en soms werden de waren aangetast door vocht etc. Wanneer het openzetten van de container om deze te ontgassen niet genoeg resultaat opleverde, moest de klant een extern bedrijf inhuren voor het ontgassen van de container. De kosten liepen voor deze klant dan ook hoog op.

De oplossing

VFA Solutions heeft een speciale ruimte ingericht in het loading dock van de klant. Door op deze afgesloten locatie een luchtstroom op te wekken met de vFAN en de lucht te ontdoen van gassen (in het bijzonder EtO) met behulp van de VFAbsorber, wordt de container ontgast en de tijd waarin dit plaatsvindt gereduceerd.

Het resultaat

  • Ontgastijd van slechts enkele uren in plaats van 1-1.5 week
  • Kostenbesparing door ontgassen op eigen locatie
  • Sneller transporttraject
  • Verwijdering van schadelijke gassen
  • Verwijdering van ongewenste geuren

[/read]

Magazijn – schone en hygiënische lucht

Projecten WarenhuisProbleem: Veilige, schone en hygiënische lucht in magazijn verkrijgen
Oplossing: ASPRA L-C
Resultaat: Gezonde werkomgeving voor werknemers 
[read more=”LEES MEER” less=”LEES MINDER“]

Probleembeschrijving

Één van onze logistieke klanten beschikt over een warenhuis waar medische goederen worden opgeslagen. Dit warenhuis heeft een oppervlakte van 3.600 m2 / 41.040 m3. De producten die in het warenhuis opgeslagen zijn, scheidden verschillende gassen uit tijdens transport, opslag en verwerking. Deze gassen zijn afkomstig van de middelen die gebruikt worden om medische goederen te ontsmetten. Echter is aangetoond dat deze gassen bij inademing kanker kunnen verwekken. Er was dan ook behoefte aan een veilige werkomgeving, stofreiniging en een onderdruk controle zodat luchtvervuiling uit het magazijn niet door de gehele faciliteit kan verspreiden.

De oplossing

VFA Solutions heeft luchtreinigers op verschillende locaties bij de klant geïnstalleerd, van de loading docks tot aan de inkomende en uitgaande gebieden, VAL / VAS gebieden en opslag secties.

VFA Solutions heeft de ASPRA L-C aangepast om een hoge filtratie efficiëntie te verkrijgen voor specifieke vluchtige gassen die breed gebruikt worden voor het ontsmetten van medische goederen, maar tevens slecht zijn voor de gezondheid bij inademing (kankerverwekkend).

Daarnaast heeft VFA ventilatiesystemen geïmplementeerd, zodat er onderdruk in het magazijn gecreëerd werd en er geen lucht uit het magazijn naar de rest van de faciliteit kan doorstromen.

Het resultaat

De implementatie van ASPRA luchtreiniging heeft ervoor gezorgd dat er een veilige en schone werkomgeving is gecreëerd. Metingen op locatie ondersteunen de snelle en betrouwbare verwijdering van luchtverontreinigingen zoals Vluchtige Organische Stoffen (VOC) en fijnstof (PM). Aan veilige binnenlucht standaarden en beroepsmatige blootstellingslimieten wordt altijd gemakkelijk voldaan. Aangezien de luchtverontreinigingen niet in contact komen met buitengebieden, maar veilig worden gevangen door de VFA luchtreinigers, wordt deze oplossing als zeer duurzaam gelabeld en is daardoor ook voordelig voor het milieu.

[/read]

 

ASPRA verwijdert:

@vfatechnology

Follow us

Newsletter (max 1/month)