+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   Innovatieprojecten

   Europees Zuivere Lucht (ZULU) project

   interreg_vlaanderen-nederland_pantoneBinnen het Europese project Zuivere Lucht (ZULU) streven de partners ernaar om de impact van schadelijke stoffen op de binnenluchtkwaliteit te beperken. Innovatieve luchtzuiveringstechnieken worden geoptimaliseerd en getest in voorzieningen voor gevoelige groepen. Samen met de burger wordt de luchtkwaliteit gemeten en doelgerichte lokale oplossingen bedacht.

   De jaarlijkse gezondheidskost veroorzaakt door een slechte luchtkwaliteit in Europa wordt geschat op ongeveer € 1500 miljard. Brongerichte maatregelen om vervuiling te verminderen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren zijn vanzelfsprekend het belangrijkste, maar vragen een zekere invoertijd. Op korte termijn is het daarom ook nodig om gevoelige groepen (kinderen, ouderen, zieken…) extra te beschermen tegen luchtverontreiniging. Eén van de mogelijke maatregelen om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren is luchtzuivering.

    

   ZULU: wat en waarom?Foto druk verkeer

   Bestaande luchtzuiveringstechnologieën gebruiken meestal mechanische filtratie. Hierbij worden de partikels niet vernietigd, waardoor frequent onderhoud of vervanging van onderdelen nodig is. Het toepassen van een beloftevolle nieuwe technologie, plasmakatalyse, kan leiden tot een duurzamer en efficiënter alternatief. Deze techniek zorgt voor de afbraak van de polluenten tot bouwstenen als H2O, CO2, O2 en N2. Een grensoverschrijdende samenwerking naar de haalbaarheid en toepassingsmogelijkheden van deze technologie, kan zorgen voor nieuwe oplossingen.

   Door de stijgende interesse in het zelf meten van de luchtkwaliteit in zowel Vlaanderen als Nederland, zal er binnen het ZULU-project een toolbox ontwikkeld worden. Met deze toolbox kan de burger zelf op een correcte, wetenschappelijke manier de buitenluchtkwaliteit meten.

    

   Doel van het ZULU-project

   Het ZULU-project streeft ernaar om  de impact van luchtvervuiling op de gezondheid van gevoelige groepen in de grensregio Vlaanderen-Nederland te verminderen. Door industrieel onderzoek naar en experimentele ontwikkeling van de plasmakatalytische luchtzuiveringstechnologie kan deze worden geoptimaliseerd en verduurzaamd. Vervolgens kan de impact in reële omstandigheden op een objectieve manier nagegaan worden door de technologie te testen in inrichtingen voor gevoelige groepen.

   Aangezien de omgeving van zo’n inrichting bepalend is voor de binnenluchtkwaliteit, wordt samen met de burgers (omwonenden, bezoekers, gebruikers van de inrichting) de buitenluchtkwaliteit gemeten. Zo gaan we samen aan de slag met het in kaart brengen van luchtkwaliteit en het bedenken van lokale oplossingen. ZULU zal hiervoor eenvoudige tools aanreiken om luchtkwaliteit te meten en de eigen resultaten op te volgen.

    

   ZULU in Europa

   Door internationale samenwerking kunnen er makkelijker oplossingen gecreëerd worden voor gezamenlijke problemen. ZULU is een project dat gesubsidieerd wordt door het Interreg programma Vlaanderen-Nederland.

    Projectpartners
   BelgiëStad AntwerpenUniversiteit Antwerpen

   Vlaamse Milieumaatschappij

   NederlandVFA Solutions B.V.Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

   Type project: Interreg Vlaanderen-Nederland – prioriteit Innovatie

   Looptijd: 01/2018 – 12/2020

    

   Bron: VMM