+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangekondigd dat per 1 augustus 2015 het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting ingaat. Dit besluit limiteert de emissiewaarden voor fijnstof en ammoniak en geldt voor huisvestingssystemen in stallen van veehouderijen.

   Wat houdt het besluit in?

   “Het Besluit emissiearme huisvesting bepaalt dat dierenverblijven emissiearm moeten zijn, als er emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn. Het besluit bevat maximale emissiewaarden: alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, zijn toegestaan. De maximale emissiewaarden (ammoniak/fijn stof) gelden voor melk- en kalfkoeien, varkens, kippen, kalkoenen en eenden.”[1]

   Voor wie gelden de regels?

   • Voor nieuwe stallen
   • Voor vervanging van huidige stallen
   • Voor uitbreiding van huidige stallen

   Bekijk voor meer informatie over het Besluit emissiearme huisvesting de informatie van het Kenniscentrum InfoMil.

   Wat te doen als uw emissiewaarden de maximale waarden van het besluit overschrijden?

   Neem contact met VFA Solutions op als uw emissiewaarden de maximale waarden van het Besluit emissiearme huisveting overschrijden. VFA Solutions heeft speciaal voor veeleisende luchtreinigingssituaties, zoals de pluimveehouderij, de ASPRA Agro ontwikkeld. Het systeem reduceert de fijnstofuitstoot drastisch en stelt u in staat de maximale waarden niet te overschrijden.

   [1] Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

    Terug naar het nieuwsoverzicht