+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   luchtkwaliteitEr is steeds meer bewustwording over het belang van schone lucht, maar hoe weet men of de eigen luchtkwaliteit acceptabel is of aan verbetering toe is? Luchtkwaliteit is een lastig begrip en de impact van slechte luchtkwaliteit is vaak niet meteen zichtbaar.

   Inschatten of uw binnen omgeving schone lucht bevat is een uitdaging. De aanwezigheid van veel stof op de vensterbanken en meubels geeft weer dat er veel grote deeltjes in de lucht zitten, maar de kleine deeltjes, het fijnstof en het ultrafijnstof, die schadelijker voor de gezondheid zijn, zijn niet zichtbaar.

   Luchtkwaliteit wordt bepaald door diverse componenten in de lucht. Elke afwijking of extreme hoeveelheid van welke vorm van luchtvervuiling dan ook, zal uiteindelijk een impact op de gezondheid en het comfort hebben. Enkele symptomen kunnen door verschillende combinaties veroorzaakt worden. Voordat u actie kan ondernemen, is het belangrijk om duidelijkheid te krijgen over de daadwerkelijke oorzaak en te identificeren wat echt in de lucht zit wat u inademt. Bijvoorbeeld:

   Als veel medewerkers last hebben van hoofdpijn of concentratieproblemen hebben, kan dit aantonen dat er wellicht te veel CO2 en te weinig zuurstof in de lucht zit. Het kan echter ook een indicatie zijn van de aanwezigheid van Vluchtige Organische Stoffen (VOS), dus wat is de daadwerkelijke oorzaak?

   Hoge fijnstofconcentraties zullen uw gezondheid aantasten. Maar zijn de fijnstofconcentraties in uw gebouw te hoog? Zeker weten lijkt onmogelijk, omdat u niet beschikt over de juiste meetapparatuur of de expertise om deze observatie te maken.

   Zet twijfel om in zekerheid

   Om de twijfel over de eigen luchtkwaliteit weg te halen en eventuele verbeterpunten aan te stippen, voert VFA Solutions luchtkwaliteitsmetingen uit. Tijdens deze metingen worden, afhankelijk van de gekozen meting, verschillende aspecten geïdentificeerd, zodat er daadwerkelijk aangetoond wordt hoe het met uw luchtkwaliteit gesteld is. Hierbij kunt u denken aan het meten van fijnstofconcentraties, de CO2 concentratie, de concentratie van een specifiek gas, de vluchtige organische stoffenconcentratie (VOS), de relatieve luchtvochtigheid, de temperatuur en eventueel de lichtintensiteit. Al deze aspecten hebben invloed op uw luchtkwaliteit en binnenmilieu. Wanneer één of meerdere aspecten afwijken van de norm, dan kan dit een grote impact op het comfort van uw binnenmilieu hebben. Het identificeren van de status van deze aspecten is dan ook de eerste stap.

   Niet alleen zal VFA Solutions identificeren wat de status van uw luchtkwaliteit en daarbij binnenmilieu is, er zal ook een adviesrapport worden opgesteld waarin verbeterpunten vermeld staan. Hierdoor weet u precies welke stappen nodig zijn voor het optimaliseren van uw luchtkwaliteit en binnenmilieu. Dit advies varieert per situatie en kan het opnieuw instellen van uw ventilatiesysteem omvatten, als ook de implementatie van (extra) luchtreiniging of een aanpassing in het ventilatiegedrag van uw medewerkers.

   Welke metingen biedt VFA Solutions aan?

   VFA Solutions biedt standaard een aantal luchtkwaliteitsmetingen aan. Per klant zal er gekeken worden of er behoefte is aan het aanpassen of uitbreiden van deze luchtkwaliteitsmetingen. Onderstaand is dan ook een uitgangspunt, er is veel meer mogelijk.

   • Fijnstofmetingen 1 dag
    De metingen zullen gefocust zijn op de fijnstof- en ultrafijnstofconcentratie en bronnen. De meetresultaten zullen getoetst worden aan de norm en fijnstofbronnen zullen geïdentificeerd worden.
    Wat wordt gemeten:
    – Fijnstofconcentratie
    – Tegen meerprijs: VOS concentratie (vluchtige organische stoffen)
    – Tegen meerprijs: specifieke gasmeting en gasanalyse
   • Luchtkwaliteitsmetingen 1 week
    Volledig luchtkwaliteitsmetingen gedurende 1 week, met behulp van meetapparatuur die de meetgegevens logt.Wat wordt gemeten:
    – Fijnstofconcentratie
    – Relatieve luchtvochtigheid
    – CO2 concentratie
    – Temperatuur
    – Tegen meerprijs: VOS concentratie (vluchtige organische stoffen)
    – Tegen meerprijs: specifieke gasmeting en gasanalyse
   • Luchtkwaliteitsmetingen 2 weken
    Volledig luchtkwaliteitsmetingen zoals vermeld bij Luchtkwaliteitsmetingen 1 week, gedurende 2 weken.
   • Specifieke gas- en geurmetingen
    Luchtkwaliteitsmetingen gericht op één of meerdere specifieke gassen en/of geuren.

   Twijfelt u over uw luchtkwaliteit en/of binnenmilieu? Neem dan contact met ons op voor luchtkwaliteitsmetingen en zet uw twijfel om in zekerheid.

   Terug naar het nieuwsoverzicht