+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   Overhandiging-alumnistrategie_Eliane_Prins_Constantijn

   Op 27 november heeft Eliane Khoury, managing director van VFA Solutions, het eerste exemplaar van position paper “Een nationale alumnistrategie” aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der Nederlanden uitgereikt. In deze position paper wordt de strategie van organisatie Nuffic beschreven hoe internationale studenten aan Nederland te binden. Bij deze bijeenkomst was een select gezelschap met bestuurders en woordvoerders uit de Tweede Kamer aanwezig.

   Nederland scoort hoog in alle ranglijsten en behoort tot de welvarendste landen ter wereld. Deze positie is verworven door in te zetten op talent, kennis en innovatie. Het is dan ook zaak om dit te behouden en hier op te blijven focussen. Het nieuwe kabinet stelt geld beschikbaar voor de uitbreiding van het diplomatieke netwerk en de internationalisering van het hoger onderwijs. Deze stappen worden nog effectiever als ze goed zijn ingebed in een bredere strategie voor het versterken van de positie van Nederland in de wereld. De vraag is, hoe moet dit er dan uit te komen zien?

   Dit was de hoofdvraag van de bijeenkomst die is georganiseerd door Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs) en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). Deze organisaties doen veel onderzoek naar hoe internationale studenten aan Nederland gebonden kunnen worden.

   Tijdens deze bijeenkomst, werden aanbevelingen uit de rapporten die onder hun leiding tot stand kwamen toegelicht, werd een podium geboden voor voormalig internationale studenten die zich in Nederland hebben gevestigd en is ingegaan op de mogelijkheden voor samenwerking in kennis, innovatie en bedrijvigheid. Aanvullend reflecteerde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der Nederlanden, vanuit zijn ervaringen als special envoy voor startups, op de huidige Nederlandse economische en kennisdiplomatie.

   Eliane Khoury, managing director van VFA Solutions, heeft aan deze bijeenkomst deelgenomen als voormalig internationaal student van de TU Delft. In een elevator pitch heeft ze toegelicht waarom zij voor Nederland heeft gekozen, waarom ze is gebleven en hoe Nederland volgens haar nog beter internationaal talent kan werven. Als kers op de taart overhandigde Khoury het eerste exemplaar “Een nationale alumnistrategie” aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der Nederlanden.

   Nuffic

   Terug naar het nieuwsoverzicht