+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   kinderenUit een groot onderzoek  is gebleken dat luchtvervuiling veroorzaakt door verkeer niet alleen de gezondheid schaadt, maar ook het vermogen om kennis en informatie op te nemen en te verwerken bij kinderen vertraagt (de cognitieve ontwikkeling). Kinderen die les volgen op scholen waar de luchtkwaliteit slecht is, ontwikkelen zich hierdoor minder snel dan kinderen op scholen met een hogere luchtkwaliteit. Het verschil tussen deze groepen wordt met de tijd groter.

   Waarom is er onderzoek gedaan?
   Eerdere onderzoeken geven aan dat de cognitieve ontwikkeling van kinderen zeer belangrijk is in de leeftijd van 6 tot 10 jaar. Tevens is verkeersuitstoot eerder geassocieerd met een vertraagde cognitieve ontwikkeling. Dit, gecombineerd met het feit dat kinderen tijdens de spits, het moment wanneer de verkeersuitstoot het hoogst is, op school verblijven en scholen vaak naast drukke wegen gebouwd zijn, was de reden voor dit onderzoek.

   Wat is er onderzocht?
   Spaanse onderzoekers hebben de invloed van de verkeersgerelateerde luchtkwaliteit op de cognitieve ontwikkeling van kinderen onderzocht. De luchtkwaliteit is bij 39 scholen op de buitenspeelplaats en in het klaslokaal gemeten. Op deze scholen hebben 2715 kinderen in de leeftijd van 7 tot 10 jaar gedurende een jaar vier keer een test uitgevoerd die de cognitieve ontwikkeling meet.

   Wat zijn de resultaten?
   Uit deze onderzoeken is gebleken dat alle kinderen gedurende dit jaar zijn gegroeid in hun cognitieve ontwikkeling, maar dat de groei trager was bij kinderen die op een school zaten in een vervuild gebied (+7.4%) dan bij kinderen in een minder vervuild gebied (+11,5%). De follow-up ondersteunde deze resultaten en gaf tevens aan dat de kloof tussen deze twee groepen kinderen toeneemt.

   Wat kunnen we hier aan doen?
   Het heeft natuurlijk de voorkeur om het probleem bij de bron aan te pakken, door de luchtvervuiling door verkeer te reduceren. Dit is echter een lang traject, waar wetten en regels voor moeten worden aangepast en opgesteld. In de tussentijd zal de verkeer gerelateerde luchtvervuiling niet vanzelf minder worden. Het is dus nu al van belang luchtreiniging in scholen toe te passen. Luchtreiniging op scholen kan worden toegepast door stand-alone luchtreinigers in de lokalen te plaatsen, luchtreinigers in ventilatiekanalen te installeren of door een compleet nieuw ventilatiesysteem inclusief luchtreinigers te installeren. VFA Solutions biedt alle opties aan en kan de luchtverontreiniging met 95-99% reduceren. Hierdoor krijgen alle kinderen de mogelijkheid om zich goed te kunnen ontwikkelen, ongeacht de locatie van de school.

   Neem voor meer informatie contact met ons op.

   Lees hier het volledige onderzoek
   Bron

   Terug naar het nieuwsoverzicht