+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   Schiphol - VFA SolutionsUit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat opstijgende vliegtuigen veel ultrafijnstof op en rondom Schiphol creëren. De uitkomst ondersteunt het onderzoek dat TNO vorig jaar heeft gepubliceerd. Het RIVM geeft aan dat het niet valt uit te sluiten dat de concentraties ultrafijnstof – zeer kleine stofdeeltjes die diep in het lichaam kunnen binnendringen – schadelijke effecten op de gezondheid hebben.

   In de wetenschap is echter aangetoond dat fijnstof en ultrafijnstof gezondheidsrisico’s veroorzaken van irritatie, allergieën, luchtwegenaandoeningen, astma tot zelfs in het ergste geval kanker. De stelregel is hoe kleiner het deeltje is, hoe schadelijker het voor de gezondheid is. Het RIVM geeft aan dat zij extra onderzoek naar de samenstelling van het ultrafijnstof rondom Schiphol willen uitvoeren voordat zij een conclusie trekken.

   Desalniettemin is het aan te raden binnenshuis luchtreiniging toe te passen. Amerikaanse onderzoekers hebben dit jaar aangetoond dat het verminderen van de fijnstofconcentratie met 25% al een groot gezondheidsvoordeel oplevert. Luchtreiniging is op verschillende manieren toe te passen: men kan luchtreiniging verwerken in het mechanisch ventilatiesysteem van de woning/het gebouw (INduct) of een losstaande luchtreiniger in de ruimte plaatsen (Recirculatie).

   Wanneer u twijfelt of u luchtreiniging nodig heeft in uw binnenruimte, kan VFA Solutions een luchtkwaliteitsmeting uitvoeren om de huidige luchtkwaliteit te beoordelen. Gedurende deze luchtkwaliteitsmeting, meten we de concentraties fijnstof, ultrafijnstof, gassen, emissies en meer. We kijken tevens naar hoe uw gebouw de luchtkwaliteit beïnvloed. De resultaten zullen in een rapport weergegeven worden en zal een overzicht geven van uw huidige luchtkwaliteit en of het nodig is om luchtreiniging toe te passen.

   Bron

   Terug naar het nieuwsoverzicht