+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   Antwerpen luchtkwaliteitsmetingen - VFA SolutionsVFA Solutions heeft in opdracht van de Stad Antwerpen, gedurende 3 weken, binnenluchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd in de onderwijssector. De betreffende school was zeer dicht gelokaliseerd bij één van de drukste snelwegen in Antwerpen.

   Het praktijkonderzoek was gericht op het effect van verschillende filters en filterclassificaties op de deeltjesconcentratie in de binnenlucht, om zo meer inzicht te krijgen in de kosten en baten van betere luchtfiltratie. In het onderzoek werd gefocust op de ultrafijnstofdeeltjes die afkomstig zijn van verkeersuitstoot van nabijgelegen snelwegen en uitstoot van de in Antwerpen gevestigde industrie. In het project zijn verschillende filterklassen (F7, F9 en de ASPRA technologie) getest.

   Het onderzoek is in opdracht van de Stad Antwerpen en in samenwerking met de Universiteit Antwerpen uitgevoerd. De Universiteit Antwerpen heeft een gedeelte van de metingen uitgevoerd en onderzoeksresultaten beoordeeld.

   Conclusies van het onderzoek:

   • De PM10 concentratie is binnen hoger dan buiten door de aanwezige kinderen in het klaslokaal.
    Wanneer men beweegt, komen er huidcellen en stofdeeltjes van o.a. kleding in de lucht. Deze deeltjes vallen in de PM10 categorie. De PM10 concentratie in ruimtes met een hoge bezettingsgraad is dan ook vaak hoger dan de buiten PM10 concentratie.
   • PM2.5 deeltjes komen van buiten naar binnen door het openen van ramen en deuren en worden daarnaast binnen geproduceerd.
    Door ramen en deuren te openen, komt vervuilde buitenlucht van buiten naar binnen. PM2.5 deeltjes zijn normaal gesproken afkomstig van uitstoot van verkeer en industrie. Als deze bronnen in grote aantallen in de omgeving aanwezig zijn, zal de buitenlucht hoge PM2.5 concentraties bevatten.
   • Bij het gebruik van een te lage filterklasse, komen meer deeltjes door het ventilatiesysteem naar binnen.
    PM2.5 deeltjes, maar met name ultrafijnstofdeeltjes, de allerkleinste deeltjes, zijn zo klein dat ze gemakkelijk door een inferieur filter passeren en zo in de binnenlucht terechtkomen.
   • Er moet aandacht besteed worden aan ultrafijnstofdeeltjes. Deze deeltjes zijn het meest schadelijk voor de gezondheid.
    Ultrafijnstof bestaat uit deeltjes die zo klein zijn, dat ze na inademing gemakkelijk door de longen het bloed in komen en zo door het lichaam getransporteerd worden. Afhankelijk van de ultrafijnstofblootstelling, kan dit verschillende gezondheidsrisico’s veroorzaken.
   • Door het openen van deuren, komt veel ultrafijnstof naar binnen, ondanks de aanwezigheid van een hoogwaardig filtratiesysteem. Door in de ruimte stand-alone/recirculatie luchtreiniging toe te passen, vangt men dit af.
   • De ASPRA technologie voldoet aan de eis van filtratieklasse F9, met een drukval van een F7 filter.

   Twijfelt u over de luchtkwaliteit in uw omgeving en gebouw of wilt u een oplossing voor uw luchtkwaliteitsproblemen? Neem dan contact op met VFA Solutions voor luchtkwaliteitsmetingen en optimale en duurzame luchtfiltratie.

   Terug naar het nieuwsoverzicht