+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   ISIAQ houtrook symposiumOp donderdag 30 juni 2016 heeft het ISIAQ Houtrook symposium bij het RIVM in de Bilt plaatsgevonden. Tijdens het symposium hebben partijen zoals het RIVM, TNO, de GGD Groningen en VFA Solutions presentaties over onder andere de samenstelling van houtrook, de houtrookemissies en het verwijderen van houtrook gegeven.

   Literatuurstudie RIVM

   Uit literatuuronderzoek van het RIVM blijkt dat houtrook een luchtkwaliteitsprobleem is waar een significante groep in Nederland hinder van ondervindt. Het RIVM heeft dan ook vastgesteld dat in Nederland 10-12% van de bevolking overlast van houtrook ervaart. Houtrookoverlast kan variëren van geuroverlast tot zelfs ademhalingsproblemen.

   Houtrook meetresultaten VFA Solutions

   VFA Solutions heeft tijdens het symposium onder andere meetresultaten van een praktijkonderzoek met houtrook gepresenteerd. De meetresultaten tonen aan dat houtrook voornamelijk uit ultrafijnstof bestaat en dat slechts 0.15% van de houtrook uit deeltjes bestaat die groter zijn dan PM1. Commerciële deeltjesmeters/-sensoren zijn gelimiteerd en meten vaak enkel PM10 en PM2.5 concentraties. Uit dit praktijkonderzoek blijkt echter dat deze parameters een vertekend beeld van de luchtkwaliteit geven. Wanneer enkel naar de PM10 en PM2.5 concentratie gekeken wordt, kan namelijk worden aangegeven dat de luchtkwaliteit onder de WHO normen valt. Als men echter naar de ultrafijnstofconcentratie kijkt, blijkt dat de gemeten houtrookconcentratie (in de buitenlucht op 10 meter afstand van een vuurkorf) de smog categorie overstijgt en zelfs overeenkomt met de ultrafijnstofconcentratie bij een opstijgbaan bij het LAX vliegveld.

   Luchtreiniging integreren achter ventilatiesysteem

   Hoe kleiner de deeltjes in de lucht zijn, hoe gemakkelijker deze ingeademd worden. Ultrafijnstof is zelfs zo klein dat het gemakkelijk door de longen heen in het bloed terecht komt en zo door het lichaam wordt getransporteerd. Het vermijden van de geuroverlast van en het inademen van ultrafijnstof afkomstig van houtrook en overige bronnen zoals verkeer en industrie, kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Wanneer men een ventilatiesysteem/WTW heeft, kan het systeem uitgebreid worden met een luchtreiniger die achter de WTW geplaatst wordt. Hierdoor wordt de lucht die de woning wordt ingezogen eerst gereinigd voordat dit door de woning wordt verspreidt. VFA Solutions biedt hiervoor de ASPRA S INduct aan, waarbij 99% van de deeltjes die door de luchtreiniger gaan uit de lucht worden verwijdert. Huizen zijn echter zelden volledig luchtdicht of bevatten geen ventilatiesysteem, waardoor houtrook in de woning kan binnendringen.

   RIVM onderzoek recirculatie luchtreinigers

   Het RIVM heeft dan ook onderzoek gedaan naar hoe men met aanvullende maatregelen de houtrookconcentratie binnen in de woning kan reduceren. Onderzoeksresultaten tonen aan dat met behulp van stand-alone/recirculatie luchtreinigers, de houtrookconcentratie binnenshuis met 36-85% gereduceerd kan worden. Het inzetten van stand-alone/recirculatie luchtreiniging in woningen met houtrookoverlast is dan ook zeer effectief. Hierbij is het van belang dat bij de keuze voor een luchtreiniger gelet wordt op de capaciteit van de luchtreiniger en de grootte van de te reinigen kamer. Wanneer een luchtreiniger met een te kleine capaciteit in een te grote kamer wordt gebruikt, zal de reductie van de houtrookconcentratie en overige deeltjesconcentratie niet optimaal gereduceerd wordt, waardoor de overlast kan blijven voortduren.

   Recirculatie luchtreinigers van VFA Solutions

   De ASPRA Poco en de ASPRA Aura luchtreinigers van VFA Solutions zijn uitermate geschikt voor het reduceren van de houtrookconcentratie in de woning. De lucht die door de luchtreinigers gaat, wordt voor 97% ontdaan van deeltjes zoals houtrook, allergenen, PM10, PM2.5, ultrafijnstof en zelfs nano-deeltjes. Twijfelt u over welke luchtreiniger geschikt is voor uw woning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies.

    

   Terug naar het nieuwsoverzicht