+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   EUHet Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 2007-2013, onderdeel  Samenwerking bij Innovatieprojecten 2012 (Nieuwe uitdagingen) heeft een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit mooie innovatieproject.  Het project had als doel de problematiek in de agrarische sector rond fijnstof en ziektes (bacteriën, virussen) op te lossen. Vaak veroorzaakt deze problematiek grote economische schade, maar er zijn ook nadelige effecten voor het milieu en voor de volksgezondheid. In het bijzonder in de pluimveesector is dit probleem hardnekkig. Er wordt in deze sector nog behoorlijk veel met antibiotica gewerkt, hetgeen leidt tot resistentieverschijnselen die ook de consumenten van pluimvee treffen.

   Gedurende het project en verder na afronding hiervan, zijn er in samenwerking met Smits Techniek een tweetal luchtfiltratiesystemen ontwikkeld met verschillende capaciteit, die de intensieve veehouderij fijn stofvrij, bacterie- en virusvrij, maar ook ammoniakuitstoot “arm” maakt. De systemen hebben de namen ASPRA Agro en Corona Air gekregen en zijn zowel onafhankelijk als gecombineerd toe te passen.De luchtreinigers zijn ontwikkeld voor het behandelen van luchtdebieten van 4.000 m3/h, tot maximaal 12.000 m3/h per systeem. Hierbij zijn de betrokken partijen er van uitgegaan dat er meerdere systemen per stal toegepast moeten worden om de benodigde capaciteit te bereiken.

   De toegevoegde waarde van deze innovatieve luchtreinigers, voortkomend uit dit project, is meerdelig:

   • Het verminderen van ziekten door het afvangen van de door de lucht gedragen micro-organismen zoals virussen, bacteriën en schimmels. Hierdoor wordt de sterfte van dieren geminimaliseerd. Op de lange termijn hoopt VFA dat door deze effectieve luchtreiniging techniek er minder behoefte voor antibiotica in het voedsel van dieren zal zijn, wat tevens gezonder vlees voor de mens betekent.
   • Het verminderen van de fijnstof uitstoot naar het buiten milieu. Hiermee worden zowel het milieu als de buren beschermd. Hierdoor behoudt de boerderij het recht te bestaan door te voldoen aan de EU milieu normen m.b.t. fijnstof uitstoot en aan de Nederlandse wet- en regelgeving m.b.t. de uitstoot van diverse stoffen naar de buren.
   • Het verminderen van de fijnstof concentraties binnenin de stal. Hiermee wordt een gezonder en aangenamere werk- en leefomgeving voor de boer en het dier gecreëerd. Bovendien wordt het risico van ziekte verspreiding tussen de dieren ook verminderd (fijnstof is een belangrijke drager voor virussen).

   Download hier de factsheet van de ASPRA Agro (PDF, 500 kB)
   Download hier de factsheet van de Corona Air (PDF, 275 kB)

   Neem voor meer informatie over de luchtfiltratiesystemen of het project contact met ons op.