Luchtkwaliteit

Feiten en Cijfers

Wat is binnenluchtkwaliteit (Indoor Air Quality / IAQ)?

 

 

De luchtkwaliteit wordt bepaald door de samenstelling van de lucht. De lucht die wij inademen bestaat uit vele stoffen. De belangrijkste zijn stikstof, zuurstof, waterdamp en kooldioxide. Zonder deze stoffen is er geen leven mogelijk op aarde. De lucht bevat naast deze stoffen ook verontreiniging zoals fijnstof, rook, microben, vluchtige organische stoffen en uitlaatgassen. De aan- of juist afwezigheid van bepaalde stoffen en de concentraties waarin deze stoffen voorkomen bepalen de kwaliteit van de lucht. Wanneer één van deze waarden afwijkt van de norm, zal er actie moeten worden ondernomen.

 

Wat is fijnstof?

Fijnstof, ook bekend als PM (particulate matter), is een combinatie van zeer kleine deeltjes die zich in de lucht bevinden. De grootte van de deeltjes houden direct verband met de gezondheidsrisico’s die ze kunnen veroorzaken. Hoe kleiner het deeltje is, hoe gevaarlijker het voor de gezondheid is. Fijnstof wordt in drie groepen ingedeeld:

 

Deeltjes grootte VFA Solutions

PM10

Dit zijn alle deeltjes kleiner dan 10 micrometer (µm) = 0.01 millimeter. Doordat deze deeltjes gemakkelijk ingeademd worden, komen ze terecht in de luchtwegen en longen en veroorzaken daar gezondheidsproblemen.

PM2.5

Dit zijn alle deeltjes kleiner dan 2.5 µm (micrometer) = 0.0025 mm. De PM2.5 deeltjes zijn zo klein dat ze in het respiratoire en cardiovasculaire systeem kunnen doordringen en daar gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Ultrafijnstof

Dit zijn alle deeltjes kleiner dan 0.1 µm (micrometer) = 0.0001 mm. De ultrafijnstofdeeltjes zijn zo klein dat ze kunnen doordringen tot in het bloed en vervolgens overal in het lichaam terecht komen, bijvoorbeeld in de hersenen. Blootstelling aan ultrafijnstof kan verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken.

Hoe komt fijnstof in uw lichaam terecht?

Fijnstof wordt door de neus en door de mond naar binnen getransporteerd. Grote fijnstof deeltjes worden doorgeslikt, uitgehoest of uitgeniest. Kleine fijnstof deeltjes worden naar de longen getransporteerd en dringen door in de longblaasjes en het cardiovasculaire systeem. Hierdoor kunnen chemische stoffen in de bloedstroom terecht komen.

 

Deeltjes en hun effect in het lichaam

ASPRA verwijdert:

@vfatechnology

Follow us

Newsletter (max 1/month)