Luchtkwaliteit

Wat is binnenluchtkwaliteit (Indoor Air Quality / IAQ)?

De luchtkwaliteit wordt bepaald door de samenstelling van de lucht. De lucht die wij inademen bestaat uit vele stoffen. De belangrijkste zijn stikstof, zuurstof, waterdamp en kooldioxide. Zonder deze stoffen is er geen leven mogelijk op aarde. De lucht bevat naast deze stoffen ook verontreiniging zoals fijnstof, rook, microben, vluchtige organische stoffen en uitlaatgassen. De aan- of juist afwezigheid van bepaalde stoffen en de concentraties waarin deze stoffen voorkomen bepalen de kwaliteit van de lucht. Wanneer één van deze waarden afwijkt van de norm, zal er actie moeten worden ondernomen.

Oorzaken slechte binnenluchtkwaliteit

De binnenluchtkwaliteit wordt zowel beïnvloed door verontreinigingen in de buitenlucht als verontreinigingen in de binnenlucht:

Buitenlucht

Buitenlucht bevat verontreinigingen zoals (ultra) fijnstof, gassen, emissies, vluchtige organische stoffen (VOC’s) en microbiologische verontreinigingen (virussen, bacteriën, schimmels, sporen en pollen) van verkeer, industrie, tuinbouw en veehouderijen.

Binnenlucht

Binnenlucht bevat verontreinigingen van de buitenlucht en verontreinigingen die veroorzaakt worden door (de infrastructuur of emissies van) het gebouw, de aanwezigheid van mensen (b.v. het uitademen van CO2 en het produceren van fijnstof) en activiteiten in het gebouw (b.v. lassen en printen). Luchtverontreinigingen die in de binnenlucht aanwezig zijn, omvatten fijnstof, gassen (o.a. CO2), emissies, vluchtige organische stoffen (VOC’s) en microbiologische verontreinigen (virussen, bacteriën, schimmels, sporen en pollen).

Gevolgen slechte binnenluchtkwaliteit

Gezondheidsklachten

Fijnstof en microben kunnen verschillende gezondheidsklachten veroorzaken en brengen hierdoor ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee zoals kanker, astma, luchtwegirritaties, verminderde longfunctie en allergieën. Door deze deeltjes met behulp van VFA luchtreinigers uit de lucht te filteren (bekijk de pagina’s ASPRA luchtreiniging en VFA Actief Koolstof luchtreiniging voor de werkingsprincipes) worden deze gezondheidsrisico’s aanzienlijk verminderd.

Concentratie klachten

Slechte binnenluchtkwaliteit kan concentratie problemen veroorzaken: men wordt suf, duizelig, krijgt hoofdpijn en wordt snel moe. Door regelmatig te ventileren en de naar binnen gevoerde lucht te reinigen (zie onze ventilatie producten), kunt u dit voorkomen.

Snellere ziekteverspreiding

Virussen, bacteriën, schimmels, sporen en pollen worden sneller verspreid in een gebouw met een slechte binnenluchtkwaliteit en dit veroorzaakt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Door deze verontreinigingen uit de lucht te halen met de ASPRA luchtreinigers kunt u de gezondheidsrisico’s verminderen.

Geuroverlast

Onaangename geuren worden doorgaans gevonden in de horeca en medische klinieken zoals de tandarts, verzorgingstehuizen en in scholen. Zelfs thuis kunnen geuren van koken, huisdieren of de buitenlucht de bewoners storen. Door een VFA Actief Koolstof Filter (VFA ACF) te gebruiken, kunnen ASPRA producten deze onaangename geuren verwijderen.

Veel schoonmaken

Grote hoeveelheden huisstof verminderen de hygiëne en zorgt ervoor dat er binnenshuis frequent schoongemaakt moet worden. Luchtreiniging vermindert de hoeveelheid stof in de lucht en door gebruik te maken van de ASPRA INduct producten kan stofophoping in ventilatiekanalen tegengegaan worden. Hierdoor wordt de noodzaak om frequent schoon te maken verminderd en zal de algemene hygiëne en luchtkwaliteit verhoogd worden.

Fijnstof

Wat is fijnstof?

Fijnstof, ook bekend als PM (particulate matter), is een combinatie van zeer kleine deeltjes die zich in de lucht bevinden. De grootte van de deeltjes houden direct verband met de gezondheidsrisico’s die ze kunnen veroorzaken. Hoe kleiner het deeltje is, hoe gevaarlijker het voor de gezondheid is. Fijnstof wordt in drie groepen ingedeeld:

Deeltjes grootte VFA SolutionsPM10

Dit zijn alle deeltjes kleiner dan 10 micrometer (µm) = 0.01 millimeter. Doordat deze deeltjes gemakkelijk ingeademd worden, komen ze terecht in de luchtwegen en longen en veroorzaken daar gezondheidsproblemen.

PM2.5

Dit zijn alle deeltjes kleiner dan 2.5 µm (micrometer) = 0.0025 mm. De PM2.5 deeltjes zijn zo klein dat ze in het respiratoire en cardiovasculaire systeem kunnen doordringen en daar gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Ultrafijnstof

Dit zijn alle deeltjes kleiner dan 0.1 µm (micrometer) = 0.0001 mm. De ultrafijnstofdeeltjes zijn zo klein dat ze kunnen doordringen tot in het bloed en vervolgens overal in het lichaam terecht komen, bijvoorbeeld in de hersenen. Blootstelling aan ultrafijnstof kan verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken.

Hoe komt fijnstof in uw lichaam terecht?

Fijnstof wordt door de neus en door de mond naar binnen getransporteerd. Grote fijnstof deeltjes worden doorgeslikt, uitgehoest of uitgeniest. Kleine fijnstof deeltjes worden naar de longen getransporteerd en dringen door in de longblaasjes en het cardiovasculaire systeem. Hierdoor kunnen chemische stoffen in de bloedstroom terecht komen.

Gezonde en schone binnenlucht creëren

De Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) geeft aan dat men een gezonde en schone binnenlucht kan creëren door:

Bron controle

Identificeer de verontreinigingsbron: is dit de buitenlucht, de binnenlucht of een combinatie? VFA Solutions is een expert in luchtkwaliteit en voert luchtkwaliteitsmetingen uit om verontreinigingsbronnen te identificeren. Naar aanleiding van de resultaten geeft VFA Solutions u een advies op maat zodat u gezonde en schone binnenlucht kunt bereiken. U kunt op de Luchtkwaliteitsmetingen pagina meer informatie vinden over hoe deze metingen verlopen en wat er gemeten wordt.

Ventilatie

Regelmatig ventileren en hierbij verse, gereinigde lucht toevoeren. Ventilatie is zeer belangrijk voor een gezonde binnenlucht. Ademen en verbrandingsprocessen binnenshuis veroorzaken namelijk een constante omzetting van zuurstof (O2) naar koolstofdioxide (CO2). Hoge CO2 waarden kunnen symptomen veroorzaken zoals sufheid, duizeligheid en hoofdpijn. Hierdoor is het noodzakelijk dat verse lucht naar binnen wordt gebracht om het koolstofdioxide niveau te reduceren en het zuurstof niveau naar een gezond niveau te brengen. Wanneer buitenlucht is verontreinigd door dichtbij gelegen stadscentra, snelwegen of industriële gebieden, moet de buitenlucht eerst worden gereinigd voordat die naar binnen gebracht wordt. Afhankelijk van de gebruikerswensen en de situatie, kan VFA Solutions een compleet ventilatiesysteem (met onze Vent producten) aanbieden die voor een tijdige en gezonde ventilatie zorgen of luchtreinigers in uw bestaande ventilatiesysteem implementeren (met onze INduct producten).

Luchtreiniging

Reinig de binnen- en getransporteerde buitenlucht voor een gezonde binnenluchtkwaliteit. Naast ventilatie, is luchtreiniging zeer belangrijk voor een gezonde binnenlucht. De aanwezige binnenlucht kan verontreinigingen zoals fijnstof, CO2 en microbiologische verontreinigingen bevatten, net als de buitenlucht. Daarom is het belangrijk om zowel de binnenlucht als de naar binnen te brengen buitenlucht te reinigen, zodat er schone, gezonde binnenlucht ingeademd kan worden. Al onze luchtreinigers reinigen de lucht zodat u gezonde en schone lucht inademt.

Waar kan ik meer informatie over luchtkwaliteit vinden?

Bekijk de website www.fijnstof.info voor meer informatie over fijnstof.

Deeltjes en hun effect in het lichaam

ASPRA verwijdert:

@vfatechnology

Follow us

Newsletter (max 1/month)

Share This

Share this post with your friends!