+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   Air pollution poor sleepLangdurige blootstelling aan fijnstof (PM2.5) en stikstofdioxiden (NO2) heeft invloed op je nachtrust. De zogenoemde slaapefficiëntie gaat sterk achteruit. Dit is het percentage van de tijd dat men in bed daadwerkelijk slaapt en niet wakker ligt. Mensen die in gebieden wonen met hoge fijnstofconcentraties, hebben 50% meer kans op een slechte nachtrust.

   Wat bleek, hoe hoger de concentratie fijnstof en stikstofdioxide rondom de woning, hoe hoger de kans op een slechte nachtrust. Dit effect is op de lange termijn waar te nemen. Deelnemers die zijn blootgesteld aan de hoogste concentratie fijnstof hadden 50% meer kans om slechter te slapen dan de groep die het minst aan fijnstof was blootgesteld. Voor stikstofdioxide is dit percentage zelfs 60%.

   Martha Billings, assistent professor aan de University of Washington en tevens coauteur van het onderzoek geeft aan dat “Voorgaande studies hebben de impact van luchtvervuiling op de gezondheid van het hart en het effect op de ademhaling en longfunctie aangetoond, maar er is minder bekend over of luchtvervuiling slaap beïnvloedt. […] Er wordt verondersteld dat luchtvervuiling indirect slaap beïnvloedt door het irriteren van de luchtwegen, waardoor het zwelling en ophoping veroorzaakt. Het kan ook delen van de hersenen beïnvloeden die verantwoordelijk zijn voor ademhalings- en slaappatronen.”

   De studie vergeleek bij 1.863 deelnemers uit de Verenigde Staten de tijd dat men slapend in bed lag, met de tijd dat men wakker in bed lag. De uitkomst is de slaapefficiëntie van de deelnemers. Eigenschappen zoals slaapapneu, leeftijd, gewicht, etniciteit, inkomen en rookgedrag zijn in acht genomen tijdens het verwerken van de gegevens.

   Bij de start van de studie en na 5 jaar, zijn luchtkwaliteitsdata van de Environmental Protection Agency rondom de woningen van de deelnemers opgeslagen en verwerkt tot de blootstelling per deelnemer. De deelnemers droegen daarnaast gedurende 7 dagen een medische polsmonitor om bewegingen tijdens het slapen te registreren. Onderzoeker Billings geeft aan dat er aanvullend onderzoek nodig is naar de invloed van aspecten zoals verkeersoverlast op de nachtrust.

   Bron

    

   Terug naar het nieuwsoverzicht