Installatie

 

VFA-Solutions-Installatie

VFA Solutions biedt niet alleen producten aan, maar biedt tevens installatieadvies of een professionele installatie aan. VFA gelooft dat voor een optimaal resultaat van welk technisch systeem dan ook, de correcte plaatsing van het product essentieel is. Zeker bij luchtreinigers is de plaatsing van het apparaat zeer belangrijk, omdat een verkeerde plaatsing de werking van de luchtreiniger kan aantasten. Daarom bieden wij onze klanten en partners ondersteuning in het kiezen van een optimale locatie binnen de ruimte/het gebouw.

Ons advies is gebaseerd op de metingen zoals beschreven onder Luchtkwaliteitsmetingen. Wanneer er geen metingen verricht zijn, zullen we op de volgende aspecten in acht nemen:

  • Identificatie van het luchtkwaliteitsprobleem, het ontstaan en de bron
  • Gebruik van het gebouw en de infrastructuur van het gebouw

Naar aanleiding van de uitkomst van bovenstaande punten geeft VFA een installatieadvies of voert de installatie uit. De installatie van VFA Solutions producten wordt uitgevoerd door VFA werknemers, VFA partners of externe partijen die door de klant zijn betrokken.

ASPRA verwijdert:

Newsletter (max 1/month)

@vfatechnology

Follow us