+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   Downloads

   Rapporten

   TUV Noord ASPRA HEPA class tests

   Het Air Cleaner System “ASPRA elektrostatische precipitatie sectie” van VFA Solutions wordt getest met de methode beschreven in DIN EN ISO 29463-5:2019 […] om de Most Penetrating Particle Size (“MPPS”) en een filterklasse volgens DIN EN 1822-1[…] te bepalen. De resultaten tonen een retentierendement tussen 99,8310 % en 99,9359 % bij bedrijfspunt 1 en tussen 99,9412 % en 99,9878 % bij bedrijfspunt 2 voor het Air Cleaner System “ASPRA”

   TNO Rapport Reductie van de fijn- en ultrafijnstof concentratie in een kinderdagverblijf (PDF, 2,56 MB)

   “Om te onderzoeken in welke mate het in de praktijk van een kinderdagverblijf mogelijk is om de luchtkwaliteit te verbeteren is in het kader van het Technologiecluster “Frisse kinderdagverblijven” een innovatief lage druk fijn stof filter (VFA ASPRA XS) in een kinderdagverblijf in Delft beproefd. De drukval van het filter bedroeg 30 Pa, wat ten opzichte van conventionele F9 filters (250 Pa) en HEPA filters (500 Pa) zeer laag is. […]

   De kleinere stofdeeltjes, PM2.5 en PM1, zijn wel grotendeels van buiten afkomstig. Toepassing van de luchtzuiveraar op de inlaat resulteert in een afname van 66% in de infiltratie van PM1, en 68% voor [PM2.5-PM1] in de slaapkamer, een reductie met een factor 3 ten opzichte van een vergelijkbare kamer zonder luchtzuivering. Dit is een stuk beter dan de prestaties van andere systemen in een vergelijkbare studie [30], en bewijst dat een luchtzuiveraar ook in de dagelijkse praktijk van een kinderdagverblijf een significante reductie van de concentratie fijn stof kan bewerkstelligen.”

   TNO Rapport Enotoxinen en effectiviteit ASPRA luchtreiniging (PDF, 2.12 MB)

   “Het doel is dan ook om met een beperkte hoeveelheid metingen een indruk te krijgen van de effectiviteit van een aantal filterklassen op de reductie van endotoxinen. […] Nabij de sorteermachine zijn 3 luchtfilters met filterklasse G4, F7 en F8 en een elektrostatisch filter (ASPRA) beproefd wat betreft afvangst van deeltjes en endotoxinen. […] Het elektrostatische filter had het hoogste afvangstrendement ten aanzien van stofdeeltjes.”