+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   VFA Solutions is met partner Smits Agro als één van 10 leveranciers geselecteerd voor deelname in een onderzoek naar fijnstofreductie in de (pluim)veehouderij. Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), dat onderdeel is van het Poultry Expertise Centrum (PEC), laat tien innovaties onderzoeken die als kansrijk zijn beoordeeld voor de reductie van fijnstof afkomstig uit (pluimvee)stallen. De ASPRA Agro is er daar één van.

   Een expertpanel dat bestond uit een milieuadviseur, een pluimveehouder, een medewerker van Wageningen Livestock Research, een medewerker van een Omgevingsdienst en een Klimaatspecialist van PTC+ hebben uit 21 aanmeldingen een selectie gemaakt.

   Bij het selecteren van de innovaties, is voornamelijk gelet op kosten per dierplaats per jaar (in relatie met te verwachten reductie), implementatie in bestaande stallen, de fijnstofreductie en de verbetering van het binnenklimaat. Projectmanager Jan Workamp, die geen onderdeel uitmaakt van het expertpanel, geeft op Pluimveeweb.nl aan “We willen komen tot het kengetal kosten per dierplaats per jaar, per 10 procent reductie”. Hij heeft aan dat een techniek die meer fijnstof reduceert ook meer mag kosten.

   In september 2017 starten de eerste onderzoeken en wordt bekend welke pilots vanaf wanneer opgestart worden. Hierbij zal de leverancier zijn innovatieve techniek in een pluimveestal installeren. Tijdens het onderzoek worden door het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij metingen in deze stallen uitgevoerd. De focus ligt hierbij op fijnstof en de pluimveesector. Het meetplan wordt van tevoren met Tac Rav afgestemd, zodat de meetresultaten meetellen voor een mogelijk vervolgtraject voor opname in nationale regelgeving.

   Bekijk voor meer informatie over de ASPRA Agro de productpagina of neem contact met onze partner Smits Agro op.

   Bron

   Terug naar het nieuwsoverzicht